Sözlükte "pay" ne demek?

1. Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse; azar.
2. Eşit bölüm.
3. Bayağıkesirlerde birimin eşit parçalarından kaç tane alındığını gösteren sayıpay

Cümle içinde kullanımı

1/2 kesrinin payı 1 sayısıdır.

Pay kelimesinin ingilizcesi

n. salary, payment; wages
v. give money for goods or to cancel debts; settle, repay; be worthwhile, be profitable
n. pie, type of dessert, cake (Latin America)

Pay ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Share) Bir bütünün birden fazla kişi arasında bölüştürülmesi durumunda her birine düşen miktar, hisse. Örneğin ortaklık biçimindeki işletmelerde yıllık kardan her bir ortağın aldığı kısım, gibi. Buna göre, bir ortaklık ya da mal üzerinde pay sahibi (hissedar) durumunda olan kimselere de "paydaş" adı verilir.

--Reklam--